Zdravotnícke zariadenia a školské stavby

Senior centrum – komplex sociálnych služieb, Handlová 

Handlová, Senior centrum - komplex sociálnych služieb

Handlová, Senior centrum – komplex sociálnych služieb

 

 

 

 

 

Národné transfúzne centrum Banská Bystrica 

Národné transfúzne centrum Banská Bystrica