Výroba rozvádzačov

Pre bezpečnú funkčnosť elektrického zariadenia je nutné zabezpečiť aj kvalitné vzhľadovo nerušiace, ergonomicky vhodne umiestnené rozvádzače.

Poznáme niekoľko druhov rozvádzačov podľa významu ( RE, RS, RMS atď ).

Vyrábame dva druhy rozvádzačov :
a) plastové ( farba, veľkosť, umiestnenie prvkov daná výrobcom )
b) oceľovoplechové , kde si zákazník môže vybrať z farebnej škály farieb RAL. Podľa druhu nanášania farieb prevádzame buď striekané alebo práškové farby. Po dohode s našim technikom prekonzultujeme veľkosť rozvádzača a navrhneme optimálne riešenie, tak aby bol vhodný pre zákazníka a aj vyhovoval STN EN 60439-1-11

Samozrejmos)tou u obidvoch druhov je osvedčenie o kusovej skúške rozvádzača, o akosti a kompletnosti výrobku.