Elektroinštalácia

Nosným programom firmy sú elektroinštalácie na elektrických zariadeniach a bleskozvodoch do 1000V, v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu (A). Ďalej vykonávame slaboprúdové rozvody ( telefón, domáce dorozumievacie zariadenia, TV a R rozvody ), zabezpečíme elektrickú zabezpečovaciu a protipožiarnu signalizáciu s pripojením na centrálny pult ochrany podľa výberu zákazníka.