Ponuka služieb

 • Elektroinštalácie silnoprúdu, bleskozvodov a uzemnenia, vnútorné silnoprúdové rozvody a osvetlenie
 • Vonkajšie osvetlenie, prípojky NN, trafostanice VN do 22 kV
 • Elektroinštalácie s inteligentným systémom riadenia
 • Meranie a regulácia – MaR
 • Elektrické požiarne signalizácie – EPS
 • Elektrické zabezpečovacie systémy – EZS
 • Evakuačný rozhlas a ozvučenie objektov – PER
 • Kamerové systémy a priemyselná televízia – PTV
 • Televízne a anténne rozvody – STA
 • Prístupové a dochádzkové systémy
 • Štruktúrované kabeláže a optické siete
 • Pobočkové telefónne ústredne a dorozumievacie systémy
 • Výroba rozvádzačov NN
 • Odborné skúšky a odborné prehliadky elektrických zariadení a bleskozvodov
  Servisná činnosť