Oprávnenia

Firma disponuje všetkými povoleniami a osvedčeniami IBP, ktoré oprávňujú vykonávať projekčné a elektromontážne práce na elektrických zariadeniach do 1000V. Disponujeme skúsenými kmeňovými zamestnancami, ktorí majú bohaté skúsenosti s realizáciou stavieb v energetike a majú osvedčenie v zmysle vyhlášky č.: 74/1996 Z.z.

Originály všetkých uvedených dokladov sú objednávateľovi k dispozícii v sídle spoločnosti 

 

Elektra Nitra s.r.o.