Bytové domy, polyfunkčné objekty

 

Polyfunkčný objekt WAV HOUSE, Einsteinova ul. Bratislava

Polyfunkčný objekt Bajkalská ul. BA

Polyfunkčný objekt Slávičie údolie BA

Polyfunkčný objekt Dlhé Diely BA

Polyfunkčný objekt Antolská ul. BA

Polyfunkčný objekt Dunajská ul. BA

Polyfunkčný objekt MAGNUS CENTER Trenčin

Polyfunkčný objekt Bystřice nad Olši CZ

Rezidencia GRUNTY, Líščie údolie BA

Súbor bytových polyfunkčných domov Poprad

Súbor bytových domov Karloveské rameno BA

Účelové zariadenie rekračno-oddychové Karloveské rameno BA

Obytný súbor WESTHILL PARK Drotárska-Šafranová BA

Bytový dom Na Križovatkách BA

Bytový dom Sabinovská ul. BA

Bytový dom Černiševského BA

Bytový dom Dunajský rad Šamorín

Bytový dom 22 b.j. Považská Bystrica

Bytový dom 2×36 b.j. Považská Bystrica

Bytový dom 2×33 b.j., 1×22 b.j. Štvrte v jazernom poli  Skalica

Bytový dom 2×33 b.j. Holíč

Bytový dom Klasov

Bytový dom Trávnica

Bytový dom Hul

Bytový dom Hostie

Bytový dom Rumanová

  • kompletná elektroinštalácia